Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 16.02.1996
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 21.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En omfattende undersøkelse viser at bare en av 42 leger, en politi- mann, ingen sykepleier eller brannmann greide seg tilfredsstillende i en uventet test av ferdigheter om livredning. Overlevelsesmulighetene ved hjertestans kan bli sterkt redusert hvis behandlende personell ikke har grunnleggende ferdigheter i gjenopplivning.

Vil statsråden bidra til at livreddende førstehjelp vektlegges under utdanningen og ved kursvirksomhet?"


Les hele debatten