Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Datert: 07.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Under forsvarskomiteens reise i USA nyleg blei det både i FN og NATOs Atlanterhavskommando etterlyst eit sterkare innslag av høgare norske offiserar, idet ein viste både til god norsk kompetanse og til at Noreg yter sterkt økonomisk.

Kvifor denne beskjedenheten frå norske myndigheitar si side?"


Les hele debatten