Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Ifølge oppslag i media har feilutbetalinger av lønn, regnskapsrot og svinn i pengekassen ført til at Forsvaret må avskrive i overkant av 2,2 mill. kroner som tapt i 1995, fordelt på 158 forskjellige saker. Dette er penger som Forsvaret ikke regner med å få igjen. Tabbene påfører skattebetalerne ekstra utgifter.

Hva vil statsråden foreta seg for å hindre gjentakelser?"


Les hele debatten