Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 13.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Norge går inn for et totalforbud mot antipersonellminer, og forsvarsministeren har garantert at slike miner ikke vil bli brukt i det norske forsvaret.

Er det likevel aktuelt å bruke antipersonellminer som tennere for stridsvognminer?"


Les hele debatten