Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Rusmiddelmisbrukere under institusjonsbehandling som bryter behandlingsopplegget bosetter seg ofte i vertskommunen eller i nærliggende kommuner og påfører disse en økende sosialhjelputbetaling.

Vil sosialministeren vurdere å endre sosiallovgivningen slik at utbetaling av sosialhjelp kun skal gis ved tilbakeflytting til den kommunen klienten var bosatt i før innleggelse?"


Les hele debatten