Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 16.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En bosnisk flyktning sluttet brått i verkstedjobben fordi han ble fristet av sosialhjelp. Selv om verkstedet betalte 13 500 kroner i brutto- lønn, sa vedkommende opp jobben fordi flyktningkontoret i Tromsø informerte om at han ville få 13 500 kroner i sosialstøtte.

Kan statsråden forsvare at folk tjener på å gå arbeidsledig?"


Les hele debatten