Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Det eneste tilbudet innen maritim høgskoleutdanning på kyststripen mellom Ålesund og Vestfold kan bli lagt ned i 1997. Samtidig er det dokumentert et stort behov for slik utdanning. Høgskolen Stord/Haugesund har behov for å utvide antall studieplasser for å sikre tilbudet innen høgskoleutdanning av sjøoffiserer både faglig og økonomisk.

Vil statsråden medvirke til en positiv løsning for denne viktige delen av den maritime utdanningen?"


Les hele debatten