Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 20.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): Arbeiderbladet skriver 15. mai 1997 at norske jagerflyvere gjennom 1950-, 1960- og 1970-årene trente og hadde ordre om å gjennomføre bombetokt mot sovjetiske mål, også med atomvåpen.

Stemmer de opplysningene som fremføres i den nevnte avisartikkel, og i henhold til hvilken avtale/avtaler med andre land ble slike bombetokter forberedt?


Les hele debatten