Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Ifølge rundskriv M-14/96 "forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå", skal det ikke gis tilskudd til nyetablering eller utvidelse av eksisterende sauebruk i kjerneområdene for rovdyr.

Hvordan forklarer statsråden denne forskriften, for eksempel i lys av sitt svar til meg i spørretimen 24. januar 1996?"


Les hele debatten