Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Hovedregelen i dagens dagpengelov er at studenter og skoleelever ikke har rett til dagpenger når de er opptatt med skolegang eller studier. Dette har medført at fremmedspråklige som arbeider om kvelden og tar norskopplæring på dagtid, ikke har dagpengerettigheter dersom de mister arbeidet og samtidig fortsetter sin norskopplæring.

Vil departementet endre lovverket slik at en grunnleggende norsk- opplæring for fremmedspråklige lar seg kombinere med dagpengerettigheter?"


Les hele debatten