Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Tidligere i vinter (1995-96) ga miljøvernministeren uttrykk for at han tvilte på om sauenæringas tapstall på grunn av rovdyr var riktige.

Fastholder miljøvernministeren denne oppfatningen, og i tilfelle hvilken dokumentasjon bygger den på?"


Les hele debatten