Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Luftfartsverket har fått tillatelse av Statens forurensnings- tilsyn til fortsatt å slippe glykol ut i Lysakerfjorden.

Mener statsråden dette er forenlig med god miljøvernpolitikk?"


Les hele debatten