Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "10. januar 1996 uttalte statsråden i Stortinget følgende angående utbyggingen av Gardermobanen: "Kostnadene er venta å liggje godt innanfor marginane". 21. februar 1996 offentliggjøres så en sprekk i anleggs- kostnadene på 650 mill. kroner. Adm. direktør Ottar Remman begrunner sprekken med "grunnforholda på Romerike" (Dagsrevyen 21. februar 1996).

Kjenner statsråden seg fortsatt trygg på at forutsetningene om kostnadene vil holde?"


Les hele debatten