Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 14.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Antall fødestuer er blitt kraftig redusert de siste ti årene. Ytterligere ti fødestuer er i faresonen. Jordmorforbundet opplyser at det er ingen dokumentasjon på at man har vunnet noe på denne sentraliseringen, hverken økonomisk eller faglig.

Støtter statsråden en sentralisering som blant annet fører til flere transportfødsler?"


Les hele debatten