Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 20.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "For snart åtte måneder siden ba Stortinget om at Regjeringen "tar initiativ til at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter om alders- demens".

Når kan Stortinget forvente at romertallsvedtak XIV i Innst. S nr. 165 for 1994-95 kan bli iverksatt, slik Stortinget har forutsatt?"


Les hele debatten