Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Den nye røykeloven har som forventet vakt sterke reaksjoner. Spesielt har enkelte yrkesgrupper, som på noen arbeidsplasser nå er helt utestengt fra muligheten til å røyke, reagert.

Vil statsråden vurdere å justere forskriftene, slik at den nye loven blir praktisert på en måte som kan redusere konfliktnivået, og dermed skape større ro om hovedintensjonen i loven?"


Les hele debatten