Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til helseministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): "I flere avisreportasjer blir det antydet at helseministeren ikke anbefaler at den forbedrede ventetidsgarantien innføres fra 1997.

Hva mener helseministeren er akseptabel ventetid for sykehusbehandling for alvorlige lidelser i Norge?"


Les hele debatten