Spørretimespørsmål fra Jan Petersen (H) til helseministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): "Ifølge Dagens Næringsliv 5. februar 1996 uttalte helseministeren at vi trenger en blandingsøkonomi i sykehusene.

Betyr dette at helseministeren vil erstatte rammefinansieringen av sykehusene med en kombinasjon av stykkpris og rammefinansiering slik Høyre foreslo under behandlingen av helsemeldingen?"


Les hele debatten