Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Mange pasienter med psykiatriske lidelser har ikke råd til å gå til behandling fordi psykiatere og psykologer uten avtale med fylkeskommunene må kreve hele behandlingen dekket av pasientene.

Er det grunn til å håpe at statsråden i løpet av sine 100 skoledager i helsesektoren vil tilegne seg forståelse for at forbudet mot trygderefusjon for helsepersonell uten avtale bør oppheves?"


Les hele debatten