Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Helseministeren er blitt lansert som en "reformkost" som vil stoppe den store avgangen av leger fra offenlige sykehus og få en mer rasjonell sykehusstruktur.

Betyr dette at statsåden vil oppfordre sykehusene til å la helse- personell benytte lokaler og utstyr til privat virksomhet på fritiden og gå inn for en nasjonal sykehusplan, slik Høyre foreslo under behandlingen av helsemeldingen?"


Les hele debatten