Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til finansministeren

Datert: 14.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "UNI Storebrand AS er gitt en tidsbegrenset hjemmel til å eie Værdalsbruket A/S. Dette vedtaket ble påklaget 8. juli 1994.

Hvorfor tar behandlingen av klagen så lang tid, og når kan en regne med at klagen blir sluttbehandlet?"


Les hele debatten