Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til finansministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "En nedleggelse av tollstedene i Odda og på Stord, vil ha en svært negativ effekt for næringslivet og andre brukere. I St.prp. nr. 1 for 1995-96 fremgår det at departementet eventuelt vil komme tilbake til Stortinget med forslag om gjennomføring av strukturendringer.

Når vil statsråden legge frem slike forslag for Stortinget?"


Les hele debatten