Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "De 15 største finans- og industriselskapene på Oslo Børs øker utbetalingene til aksjonærene med 27 % for 1995. Dette kommer på toppen av kraftige økninger i utbetalt utbytte hvert år de siste årene. På tross av dette reduserer de største selskapene antall sysselsatte.

Hva mener Regjeringen om denne utviklingen, og vil den vurdere å gjeninnføre beskatning på utbetalt aksjeutbytte?"


Les hele debatten