Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ifølge oppslag i Romerikes Blad 13. februar 1996 brukte fem politimenn makt da de skilte en 23-årig kvinne fra resten av familien og sendte henne tilbake til Iran. Verken kvinnen eller hennes advokat ble varslet om vedtaket, og begjæring om rettslig behandling av saken ble derfor mottatt av byretten først to timer etter at hun hadde forlatt landet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en forsvarlig behandling av asyl- søkere som får avslag på sine søknader?"


Les hele debatten