Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Schengenavtalen er pr. i dag en mellomstatlig avtale. Norge må, ved en tilknytning til denne avtalen, derfor gis en vetorett i forhold til vedtak fattet i Schengens besluttende organ.

Mener statsråden det vil være politisk mulig for ikke-EU-landet Norge å benytte seg av denne vetoretten i saker som av de resterende Schengen-landa blir sett på som viktige for samarbeidets videre utvikling?"


Les hele debatten