Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til justisministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "I Dagbladet 20. desember 1995 omtales en ung mann som er blitt stoff- fri gjennom behandling ved Tyrili-kollektivet. Justisdepartementet har imidlertid gitt vekommende sperre på førerkort "for alltid".

Er dette et vanlig vedtak, og hvor hensiktsmessig anser justisministeren en slik "dom"?"


Les hele debatten