Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til justisministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Aukrust-utvalget har nå lagt fram sin innstilling. Flere av rapportens vedlegg er unntatt fra offentlighet.

Kan statsråden si noe om utvalgets anbefalinger også omfatter Internett eller såkalt "passiv avlytting", og om på hvilken måte Stortinget vil få forslagene fra utvalget til behandling?"


Les hele debatten