Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til handelsministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje Dagens Næringsliv 19. februar 1996 er Noreg i ferd med å opna marknaden for offentlege innkjøp for alle WTO-land lenge før våre viktigaste handelspartnarar gjer det same.

Vil statsråden medverka til å utsetja iverksetting av WTO-reglane i Noreg til EU-landa har handsama desse, for å hindre at dei får rettar i den norske marknaden som norske firma ikkje får i EU?"


Les hele debatten