Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til handelsministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Hva er årsaken til at Norge ikke har gitt EFTA-domstolen svar på hvordan man vurderer stillingsvernet når en kontrakt skifter eier?"


Les hele debatten