Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 21.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Om kort tid skal Rikshospitalet leggja ut anbud på kjøp av utstyr for over 500 mill. kroner. Regjeringa ønskjer at helsevesenet skal kjøpa meir norske produkt. Samstundes kan EØS-reglane setja forbud mot å favorisera norske bedrifter.

Kva kan statsråden gjera for å sikra norske leveransar og dermed norske arbeidsplassar?"


Les hele debatten