Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I 1995 ble det gjennomført en omfattende ENØK-kampanje til omlag 12 mill. kroner. I disse dager er en ny kampanje i gang. Evalueringen av fjorårets ENØK-kampanje er nå ferdig.

Hvilke målbare ENØK-resultater i form av for eksempel økte ENØK-aktiviteter har skjedd som følge av høstens ENØK-kampanje?"


Les hele debatten