Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Gjerstad kommunes kjøp- og salgspris pr. dekar råtomt ligger på kr. 7,50 pr. kvadratmeter, mens staten forlanger ved salg av råtomter til Gjerstad kommune kr. 16 pr. kvadratmeter. På denne måten driver staten råtomtprisen i været.

Hvilken begrunnelse kan statsråden gi for en slik prisdrivende politikk?"


Les hele debatten