Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Lærlinger som fyller 18 år etter 31. august det året lærlinge- kontrakt skal inngås, vil i flere tilfeller være utelukket fra å bli tatt inn som lærlinger på grunn av bestemmelser om arbeidets art etter arbeids- miljølovens kap. IX § 37. De vil da være henvist til opplæring i skolen. Dette vil ofte være en dårligere løsning både for eleven og for arbeidslivet.

Hvilke tiltak kan settes i verk for å løse dette problemet?"


Les hele debatten