Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til utenriksministeren

Datert: 01.03.1996
Besvart: 06.03.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "Dersom det medfører riktighet at norske myndigheter har gitt løfte om statlige garantier til bedrifter som vil etablere seg på Cuba, vil utenriksministeren sørge for at dette blir revurdert etter cubanernes nedskytning av to amerikanske privatfly?"


Les hele debatten