Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): "Bedriften Stabil-Alna A/S fikk i 1989 pålegg fra SFT om å rydde opp i gammel forurensning på fabrikkområdet. To uavhengige rapporter viser at disse forurensningene er meget alvorlige. Til tross for dette er det fremdeles, nærmere syv år etter første pålegg, fortsatt ikke iverksatt tiltak.

Hva vil miljøvernministeren foreta seg i saken?"


Les hele debatten