Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Jeg er gjennom media kjent med at Forsvaret ønsker å kjøpe inn 70 firehjuls motorsykler til bruk ved øvelser ved garnisonen i Porsanger. Det har i lengre tid vært arbeidet for å få redusert bruken av terrenggående motorkjøretøyer i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark har gått imot denne investeringen, og saken er nå til behandling i Miljøverndepartementet.

Vil statsråden gripe inn for å hindre av Forsvaret bidrar til ytterligere ødeleggelser av naturen i Finnmark?"


Les hele debatten