Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 28.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Statens helsetilsyn ønsker å endre sin anbefaling om bruken av fluortabletter til barn. Tilsynet har gått ut og varslet om nye retnings- linjer uten at alle tannleger som jobber seriøst med fluorprofylakse og følger råd fra faglige autoriteter er orientert på forhånd. Dette skaper forvirring og frustrasjon hos småbarnsforeldre og tannleger.

Mener statsråden dette er en riktig fremgangsmåte fra Statens helse- tilsyn?"


Les hele debatten