Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Regjeringen bebudet i Stortingsmelding nr. 50 for 1993-94, den såkalte helsemeldingen, en lovhjemmel for kommunal betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter ved somatiske sykehus i særlige tilfeller.

Når forutsetter helseministeren at slik lovhjemmel vil foreligge?"


Les hele debatten