Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Ifølge Aftenposten er statsråden nå villig til påny å vurdere søknaden frå Seniorteatret om støtte for 1996. Det vil vere gledeleg om ho vil kome fram til ei ordning som sikrar vidare drift av Seniorteatret.

Vil statsråden det?"


Les hele debatten