Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 01.03.1996
Besvart: 06.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Noreg har eit stort potensial som opptaksland for utanlandsk film- og fjernsynsproduksjon. Natur, klima, bygningsmiljø, osv. kan gjennom målretta presentasjon føre til etterspurnad av lokalitetar, tekniske produksjonstenester, mm.

Vil departementet ta initiativ til å utvikle eit handlingsprogram og maknadsføre konseptet, slik at det kan bli skapt ei audiovisuell eksportnæring?"


Les hele debatten