Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til justisministeren

Datert: 27.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Justisministeren sa i et TV-program 26. februar 1996 at Nederland har større narkotikaproblemer enn Norge.

Refererer denne uttalelsen seg til for eksempel antall dødsfall på grunn av overdose pr. innbygger, eller den prosentvise andel av de sprøyte- narkomane som har HIV-smitte?"


Les hele debatten