Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 01.03.1996
Besvart: 06.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Den nynazistiske oppbygginga i Norge har fått mange voldelige utslag. Nazikonserten på Varlo grendehus var deres første offentlige agitasjonsarr- angement etter krigen, og en viktig del av oppbygginga. Mange er skuffa over at politiet, som kjente til både tid og sted på forhånd, stansa antinazister som ville demonstrere mot nazistene og ga arrangementet solid beskyttelse.

Mener statsråden at det også i framtida skal være en politioppgave å beskytte slike nazi-arrangementer?"


Les hele debatten