Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til barne- og familieministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I budsjettbehandlingen før jul vedtok Stortinget, som en midlertidig løsning, at tilskuddet til de ikke-partipolitiske barne- og ungdomsorganisasjonene skulle fordeles ut fra samme regler for 1996 som i 1995. Samtidig ble Regjeringen bedt om å nedsette et utvalg som skal utarbeide forslag til nye tilskuddsregler som omfatter samtlige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hvilken framdriftsplan har statsråden for dette arbeidet?"


Les hele debatten