Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "I Alvdalen, 70-80 km fra Trysil, har det svenske forsvaret sitt skytefelt. Sjefen for skytefeltet, oberstløytnant Anders Thorin, sier at skytefeltet har ledig kapasitet og at nordmenn er velkomne til å benytte feltet. Det samme sier kommunesjefen i Alvdalen.

Har forsvarsministeren vurdert å samordne behovene for skytefelt på norsk og svensk side, både for å spare ressurser og for å fremme det praktiske forsvarssamarbeidet mellom våre land?"


Les hele debatten