Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til nærings- og handelsministeren

Datert: 09.05.1997
Fremsatt av: Lars Gunnar Lie (KrF)
Besvart: 28.05.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Statsråden har tidligere varslet opprettelse av en slags møteplass for myndigheter og næringsliv i handels- og menneskerettighetsspørsmål. Ifølge Dagens Næringsliv 13. februar 1997 skal kun tre departementale representanter og en menneskerettighetsforsker være med. Både fra NHOs og Amnesty Internationals side har en bedt om et bredere forum.

Vil statsråden sikre at representanter for norsk næringsliv og menneskerettighetsorganisasjonene får delta permanent i utvalget, og når vil det komme i gang?


Les hele debatten