Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til administrasjonsministeren

Datert: 01.03.1996
Besvart på vegne av: Administrasjonsministeren
Besvart: 06.03.1996 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ligninga fra 1993 viser at kvinners gjennomsnittsinntekt fortsatt bare er 55 % av menns inntekt. Det er altså svært langt igjen til likelønn. Noe må åpenbart gjøres med både arbeidstid og lønn for å få kvinnene opp. Siden svært mange kvinner er offentlig ansatte, og hovedtariffoppgjøret står for døra, ligger det godt til rette for en innsats fra Regjeringa denne våren.

Hva blir Regjeringas innsats for likelønna denne gangen?"


Les hele debatten