Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til sosialministeren

Datert: 26.02.1996
Fremsatt av: Johanne Sommersæter (Sp)
Besvart: 06.03.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Nye opplysninger som har kommet frem i boka om Alta-bataljonen kan tyde på at veteraner fra bataljonen er blitt nektet krigspensjon på feil grunnlag.

Hva vil statsråden foreta seg på bakgrunn av de nye informasjonene som kan gi Alta-veteranene krigspensjon?" Tatt opp av Johanne Gaup


Les hele debatten