Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 27.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Antall rusmisbrukere øker, og mange får ikke nødvendig hjelp. Stortinget har innført muligheter for tvangsbehandling, men dette er nesten ikke brukt. Kvaliteten på behandlingsplassene er svært varierende og etter- vernet er mangelfullt.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp intensjonene i rusmiddel- meldingen og sosialloven om hjelp til rusmisbrukere?"


Les hele debatten