Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Styret for de statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene har redusert bevilgningene til skoledelen ved Vestlandet Kompetansesenter for hørselshemmede til tross for at elevtallet har økt og mange hørsels- hemmede søker seg til skolene.

Vil statsråden ta et initiativ for å sikre nok bevilgninger slik at alle hørselshemmede elever som ønsker det kan få et tilbud ved skolene for hørselshemmede?"


Les hele debatten