Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.02.1996
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 06.03.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Statskonsult har på vegne av Finansdepartementet utarbeidet en rapport om privatskolene. Rapporten kommer med kraftig kritikk av støttesystemet til privatskolene, og stiller spørsmålstegn ved behovet for private, religiøse og kommersielle videregående skoler.

Hvilke politiske og økonomiske konsekvenser vil statsråden trekke av rapporten, og deler statsråden Statskonsults syn?"


Les hele debatten